Case modulare pe structură metalică versus case modulare din lemn

Construirea unei locuințe este un proces amplu, bazat pe etape de lucru, de la viziune sau idee la proiect și de la autorizație de construire la ridicarea efectivă a structurii. Pentru multă vreme construcțiile au fost văzute doar ca elemente tradiționale statice realizate din conlucrarea unor materiale cu o greutate proprie mare, care la rândul lor, ca monolit, conduc la o greutate mare a ansamblului structural în sine. Ideea de case pe structură ușoară a apărut relativ de curând, prin dezvoltarea materialelor de construcții și a posibilităților de construire.

Astfel, de multe ori beneficiarii ajung să se întrebe care variante de case pe structură ușoară sunt în prezent cele mai utile, casele modulare pe structură metalică sau casele modulare din lemn? Pentru a putea răspunde la această întrebare este nevoie să cunoaștem detalii despre fiecare tip de construcție în parte, după cum urmează:

Avantaje case pe structură metalică

Metalul este unul dintre cele mai versatile materiale de construcții, eficiența sa putând fi observată la aproape orice nivel de execuție a unei case modulare. Metalul este mai înainte de orice un material cu o greutate proprie redusă, lucru care este avantajos pentru clădire ca ansamblu. Așa cum știm, cu cât o clădire este mai grea, cu atât comportarea acesteia la sarcini va fi mai mult influențată de acest parametru.

Spre exemplu, o clădire din beton, a cărei structură este statică și greoaie, poate absorbi deficitar șocurile mecanice și vibrațiile seismice, în vreme ce structura metalică, având o greutate redusă și o elasticitate ridicată, se va comporta cu mult mai eficient la mișcări seismice, atât în plan longitudinal, cât și transversal.

Greutatea proprie influențează foarte mult și modul în care sunt transmise sarcinile și încărcările la nivelul terenului de fundare. În cazul construcțiilor din beton și zidărie, sarcinile sunt preluate de sus în jos de grinzi, care descarcă forțele la stâlpi, iar stâlpii descarcă sarcina la nivelul fundației. O greutate mare a construcției poate conduce la tasări la nivelul solului, mai ales dacă există și soluri necoezive neobservate sau trecute cu vederea în timpul studiului geotehnic.

Casele modulare pe structură metalică nu implică probleme de acest tip. Pentru că vorbim despre structuri ușoare, acestea nu influențează atât de mult solul, astfel că nu există riscul tasării masive, așa cum se întâmplă în cazul caselor din beton armat sau zidărie. În plus, construcțiile metalice au o stabilitate mare, chiar și în cazul unor deschideri ample, fără a mai fi nevoie, precum în cazul structurilor din beton armat, de dispunerea sistematică a stâlpilor și susținerilor. În general structurile metalice sunt stabile și sigure și sunt consolidate la nevoie cu grinzi cu zăbrele sau structuri metalice de tip stâlp, pentru rigidizare, dar fără a afecta compartimentarea interioară și implicit aspectul.

Avantaje case pe structură din lemn

Lemnul este unul dintre materialele folosite încă din cele mai vechi timpuri pentru realizarea adăposturilor, iar utilizarea acestuia s-a menținut până în prezent. Fiind un material durabil și ecologic, care oferă posibilitatea prelucrării standardizate, lemnul este preferat încă pentru realizarea locuințelor.

Lemnul este de asemenea un material cu o greutate redusă, însă marele său avantaj este și faptul că este un material cald. Astfel, lemnul poate aduce beneficii semnificative într-o casă modulară, atât sub aspectul rezistenței, cât și sub cel al confortului și a eficienței termice a construcției.

Unele dezavantaje ale celor două tipuri de structuri se leagă de temperaturile foarte ridicate, cum ar fi în situația unor incendii, însă metodele noi de protecție și izolare, tratamentele ignifuge și alte metode de limitare a pericolelor pot proteja construcțiile din lemn sau metal pe durata lor de exploatare.

Case modulare pe structură mixtă lemn-metal

Dacă fiecare material în parte (lemn versus metal) are avantaje notabile în contextul construirii, este normal ca direcția de realizarea a construcțiilor în viitor să fie bazată pe un hibrid structural, adică structuri mixte lemn-metal. Putem vorbi chiar și despre o conlucrare la nivel de rezistență a materialelor, deoarece fiecare dintre acestea contribuie la  realizarea unei structuri care să se comporte foarte bine la încărcări precum întinderea din încovoiere (torsiune), compresiune și solicitări seismice. Desigur, rezistențele depind de tipul de material folosit, însă este cunoscut faptul că metalul are o rezistență egală la compresiune și întindere, de circa 200 – 1,500 N/mm², în vreme ce lemnul, în funcție de esența sa, are un maxim de 110 N/mm² rezistență la întindere și maxim 100 N/mm² rezistență la compresiune.

Totuși, în structuri hibrid sub formă de case modulare lemn-metal aceste materiale conlucrează eficient, reușind să asigure o comportare eficientă a clădirilor. Tehnologia Modularia reușește să îmbine materiale sub o dispunere eficientă, astfel încât acestea să suplinească eventualele carențe structurale, iar în plus, tehnologia de realizare a caselor modulare are în vedere și izolarea eficientă a structurilor, fapt care permite pe lângă o rezistență crescută și un grad ridicat de eficiență energetică. Acest lucru se traduce în costuri mai mici cu energia utilizată și în consumuri reduse în ceea ce privește încălzirea acestor tipuri de locuințe hibrid.

Analizând avantajele fiecărui tip de structură, atât casele modulare din lemn, cât și casele din metal, putem vedea că de fapt, luate separat, ele sunt eficiente și pot oferi confort și siguranță. Luate însă ca un sistem închegat, sub formă de case modulare lemn-metal, observăm o cumulare a avantajelor și în consecință nu are rost să le analizăm separat, ci să eficientizăm procesul de construire și să folosim rațional materiale care de altfel pot conlucra foarte bine.

Casele modulare lemn-metal sunt o soluție constructivă excelentă, care oferă confort și eficiență. Costurile sunt în mod cert mai mici decât cele pe care le ridică o construcție tradițională din beton sau zidărie, iar avantajele se extind și la nivel de timpi tehnologici scurți de punere în operă și la exploatare rapidă.

Așadar, casele modulare lemn-metal sunt o soluție practică de realizare a structurilor, iar dacă vrei mai multe detalii despre acestea, consultanții noștri te așteaptă cu răspunsuri la întrebările ce țin de proiectul tău de construire.